info@praktijkijsselveluwe.nl | 06 422 48 488

Kerstvakantie

Van 24 december tot en met 7 januari is Praktijk IJsselVeluwe gesloten in verband met de kerstvakantie.  

Wanneer u vragen heeft of anderszins contact wil hebben, verzoeken wij u hiermee te wachten tot na de kerstvakantie. Nieuwe aanmeldingen worden na de vakantie verwerkt. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Mochten er dringende zaken zijn waarvoor u contact met een hulpverlener nodig heeft, kunt u zich wenden tot uw huisarts of de praktijkondersteuner GGZ van uw huisarts.

Bent u al in zorg bij praktijk IJsselVeluwe? Dan kunt u de voicemail inspreken, u wordt teruggebeld. Dit kan als gevolg van de vakantie op een later moment zijn dan u van ons gewend bent.

Wanneer u nu toch een bericht wil sturen, dan kan dit naar info@praktijkijsselveluwe.nl en krijgt u na 7 januari een antwoord.

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een gezond 2022!

kerst

Welkom bij Praktijk IJsselVeluwe

Jezelf zijn, dat zou vanzelfsprekend moeten zijn voor iedereen. Je vrij voelen en vrij kunnen bewegen in je eigen lichaam. Wanneer dit niet het geval is, en je belemmeringen merkt in je denken en / of gevoelsmatig, dan is het goed iets te veranderen. Hulp zoeken kan dan een eerste stap zijn.

Bij Praktijk IJsselVeluwe worden kinderen, jongeren en volwassenen geholpen met de moeilijkheden waar ze voor staan. Kennis van de psychologie en kennis over het lichaam & bewegen worden ingezet om een passende behandeling te bieden.

In de praktijk worden mensen van alle leeftijden geholpen om zichzelf te zijn en te blijven. Daarbij wordt de wijsheid van jonge mensen gebruikt en de lenigheid van de ouderen. Dat klinkt misschien wat vreemd, maar dat is het niet. Wees welkom om dit te ontdekken.

Covid-19

Praktijks IJsselveluwe is gevestigd in het Medisch Centrum Beekstraat waar ook andere zorgverleners actief zijn. Met elkaar werken we er aan om ook in corona-tijd goede zorg te kunnen blijven bieden. In ons centrum vragen we u daarom:

  • Afstand te houden van elkaar (1,5m / 2 armlengtes)
  • Een mondkapje te dragen bij binnenkomst, tijdens wachten in de wachtruimte en bij vertrek.
  • Bij binnenkomst uw handen te desinfecteren?

Belangrijk! Kom niet naar de afspraak als u klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts. Neem in dit geval telefonisch of per mail contact op. Dank voor de medewerking

Individuele behandeling

Afhankelijk van de problematiek, de moeilijkheden en mogelijkheden in uw situatie wordt er gekozen voor een behandelmethode. Soms is dit een helder vastgelegde werkwijze volgens een effectief gebleken protocol. ....

stilstaan_bewegen8

Gezinsbehandeling

Er zijn twee behandelprogramma’s voor gezinnen. Het verschil tussen beide zit in de mate van overeenstemming tussen de gezinsleden om gezamenlijk hulp te zoeken....

stilstaan_bewegen_pijv

Meer informatie of aanmelden?

Klik op onderstaande button.
Aanmelden

Kinderen- en Jongeren (tot 18 jaar)
Aanmelding wordt gedaan door de ouders / wettelijk vertegenwoordigers van het kind / de jongere. Vanaf 16 jaar mogen jongeren zich ook zelf aanmelden voor hulp. Met een verwijsbrief van het CJG of de huisarts belt u  06 422 48 488 om een kennismakingsgesprek te plannen. U kunt ook een mail sturen naar info@praktijkijsselveluwe.nl . U wordt teruggebeld om een afspraak te maken.

Meer informatie vindt u bij tarieven en vergoedingen.

Volwassenen (vanaf 18 jaar)
U kunt uzelf aanmelden voor een kennismakingsgesprek. Hiervoor kunt u bellen met nummer 06 422 48 488 of een mail sturen met uw contactgegevens naar info@praktijkijsselveluwe.nl. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken.

Voor volwassenen wordt alleen Basis-GGZ  behandeling geboden. Meer informatie vindt u bij tarieven en vergoedingen.

Gezinnen
Aanmelding wordt gedaan òf met een verwijsbrief van het CJG / de huisarts op naam van één van de gezinsleden. In dit geval moet er een indicatie zijn dat de problemen van het betreffende gezinslid verband houden met de problemen in de gezinssfeer. Een andere optie is dat het gezin de kosten voor eigen rekening neemt. Meer informatie of een afspraak via info@praktijkijsselveluwe.nl.