info@praktijkijsselveluwe.nl | 06 422 48 488

Praktijk minder bereikbaar in zomerperiode

Van 11 t/m 31 juli is Praktijk IJsselVeluwe verminderd bereikbaar in verband met vakantie.

Wanneer u vragen heeft of anderszins contact wil hebben, verzoeken wij u hiermee te wachten tot na de vakantie. Nieuwe aanmeldingen worden ook pas na de vakantie verwerkt.

Bij spoed/crisis: Mochten er dringende zaken zijn waarvoor u contact met een hulpverlener nodig heeft, kunt u zich wenden tot uw huisarts of de praktijkondersteuner GGZ van uw huisarts.

Bent u al in zorg bij praktijk IJsselVeluwe en wil u toch graag contact? (geen spoed/crisis). Dan kunt u de voicemail inspreken, deze wordt in de vakantieperiode tweewekelijks afgeluisterd. U wordt teruggebeld, dit kan als gevolg van de vakantie op een later moment zijn dan u van ons gewend bent.

Wanneer u nu toch een bericht wil sturen, dan kan dit per mail naar info@praktijkijsselveluwe.nl
Na 31 juli krijgt u een antwoord.

Allemaal een fijne zomer gewenst.

1556983345

Aanmeldstop

Als gevolg van de vele aanmeldingen die in de afgelopen weken zijn gedaan, worden er momenteel helaas geen nieuwe cliënten aangenomen in de praktijk. Ook is het niet mogelijk om op de wachtlijst geplaatst te worden.

Indien u een verwijzing heeft gekregen voor Praktijk IJsselVeluwe overleg dan met uw huisarts of met het CJG (in geval kan jeugd) waar u met uw hulpvraag wel terecht kunt.

Welkom bij Praktijk IJsselVeluwe

Jezelf zijn, dat zou vanzelfsprekend moeten zijn voor iedereen. Je vrij voelen en vrij kunnen bewegen in je eigen lichaam. Wanneer dit niet het geval is, en je belemmeringen merkt in je denken en / of gevoelsmatig, dan is het goed iets te veranderen. Hulp zoeken kan dan een eerste stap zijn.

Bij Praktijk IJsselVeluwe worden kinderen, jongeren en volwassenen geholpen met de moeilijkheden waar ze voor staan. Kennis van de psychologie en kennis over het lichaam & bewegen worden ingezet om een passende behandeling te bieden.

In de praktijk worden mensen van alle leeftijden geholpen om zichzelf te zijn en te blijven. Daarbij wordt de wijsheid van jonge mensen gebruikt en de lenigheid van de ouderen. Dat klinkt misschien wat vreemd, maar dat is het niet. Wees welkom om dit te ontdekken.

Covid-19

Praktijks IJsselveluwe is gevestigd in het Medisch Centrum Beekstraat waar ook andere zorgverleners actief zijn. Met elkaar werken we er aan om ook in corona-tijd goede zorg te kunnen blijven bieden. In ons centrum vragen we u daarom:

  • Afstand te houden van elkaar (1,5m / 2 armlengtes)
  • Een mondkapje te dragen bij binnenkomst, tijdens wachten in de wachtruimte en bij vertrek.
  • Bij binnenkomst uw handen te desinfecteren?

Belangrijk! Kom niet naar de afspraak als u klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts. Neem in dit geval telefonisch of per mail contact op. Dank voor de medewerking

Individuele behandeling

Afhankelijk van de problematiek, de moeilijkheden en mogelijkheden in uw situatie wordt er gekozen voor een behandelmethode. Soms is dit een helder vastgelegde werkwijze volgens een effectief gebleken protocol. ....

stilstaan_bewegen8

Gezinsbehandeling

Er zijn twee behandelprogramma’s voor gezinnen. Het verschil tussen beide zit in de mate van overeenstemming tussen de gezinsleden om gezamenlijk hulp te zoeken....

stilstaan_bewegen_pijv

Meer informatie of aanmelden?

Klik op onderstaande button.
Aanmelden

Kinderen- en Jongeren (tot 18 jaar)
Aanmelding wordt gedaan door de ouders / wettelijk vertegenwoordigers van het kind / de jongere. Vanaf 16 jaar mogen jongeren zich ook zelf aanmelden voor hulp. Met een verwijsbrief van het CJG of de huisarts belt u  06 422 48 488 om een kennismakingsgesprek te plannen. U kunt ook een mail sturen naar info@praktijkijsselveluwe.nl . U wordt teruggebeld om een afspraak te maken.

Meer informatie vindt u bij tarieven en vergoedingen.

Volwassenen (vanaf 18 jaar)
U kunt uzelf aanmelden voor een kennismakingsgesprek. Hiervoor kunt u bellen met nummer 06 422 48 488 of een mail sturen met uw contactgegevens naar info@praktijkijsselveluwe.nl. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken.

Voor volwassenen wordt alleen Basis-GGZ  behandeling geboden. Meer informatie vindt u bij tarieven en vergoedingen.

Gezinnen
Aanmelding wordt gedaan òf met een verwijsbrief van het CJG / de huisarts op naam van één van de gezinsleden. In dit geval moet er een indicatie zijn dat de problemen van het betreffende gezinslid verband houden met de problemen in de gezinssfeer. Een andere optie is dat het gezin de kosten voor eigen rekening neemt. Meer informatie of een afspraak via info@praktijkijsselveluwe.nl.