Kind en omgeving, beiden veranderen

Kinderen en jongeren

Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Al doende ontdekken zij zichzelf en de wereld. Ze

nemen daarbij hun eigen perspectief in, dat steeds weer iets verandert door de ervaringen die ze opdoen. Kinderen confronteren de volwassenen met de tijd zonder het zelf door te hebben. Ze leven nu. In hun ‘groter worden’ zijn kinderen sterk afhankelijk van de beschikbaarheid en zorg van hun ouders/verzorgers. Kinderen ontwikkelen hun lichaams- en zelfbesef in het wederkerige contact met hun ouders/verzorgers. Daarbij is tevens de bredere omgeving belangrijk. Zowel kinderen als hun omgeving beïnvloeden elkaar, maar worden ook door elkaar beïnvloed, waarbij beiden veranderen als gevolg van die interactie. In deze visie kunnen kinderen niet geholpen worden als ouders en de omgeving niet (mee)veranderen.

Bij Praktijk IJsselVeluwe werken we samen. De hulp is gericht op het kind én op de ouders.

Gedurende de ontwikkeling zijn er altijd moeilijkheden en is er tegenslag. Dat is inherent aan het leven: er zijn fijne momenten en er zijn momenten van pijn. Hoewel we allen een voorkeur hebben voor een lang en gelukkig leven; we moeten ook leren omgaan met momenten van pijn. Dat is niet altijd gemakkelijk, zeker niet wanneer er sprake is van ernstige ingrijpende- of zelfs traumatische gebeurtenissen. Wanneer kinderen deze gebeurtenissen meemaken kan het ertoe leiden dat ontwikkeling stagneert en/of ontspoort. Dan is het goed om hulp in te schakelen.

Bij Praktijk IJsselVeluwe is er aandacht voor het verwerken van dat wat ons gebeurt (in het nu) en wat er is gebeurd (in het verleden). De hulp is erop gericht om het kind weer veiligheid en ontspanning te laten vinden in zichzelf en in het contact met de ouders/verzorgers en anderen.

Praktische informatie kinderen en jongeren (tot 18 jaar)

Aanmelding

Aanmeldingen verlopen via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in uw gemeente of via de huisarts. Met een verwijsbrief van het CJG of de huisarts kunnen ouders/wettelijk vertegenwoordigers contact zoeken met de praktijk. Vanaf 16 jaar mogen jongeren zich ook zelf aanmelden. Dit kan door te bellen naar 06 - 422 48 488 en je telefoonnummer in te spreken. Je kunt ook een mail sturen naar info@praktijkijsselveluwe.nl. Je wordt dan teruggebeld of krijgt een mail om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar, onderzoeken we samen of ons behandelaanbod past bij jouw/jullie vraag en of jij je op je gemak voelt bij ons. Wanneer dit niet het geval is en wij geen passend aanbod kunnen doen, kunnen wij met je meedenken waar je met je vraag mogelijk beter terecht kunt. Wanneer je wel bij ons verder wilt, kunnen we óf direct starten óf

word je op de wachtlijst geplaatst.

Vergoedingen

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Praktijk IJsselVeluwe heeft een contract afgesloten met een aantal gemeenten in het werkgebied van de praktijk. Behandeling van kinderen en jongeren die in deze gemeenten wonen wordt bekostigd door de betreffende gemeente. Om hiervoor in aanmerking te komen is een verwijzing nodig van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of de huisarts, schoolarts of kinderarts. Kinderen en jongeren die buiten de gemeenten wonen waar praktijk IJsselVeluwe mee samenwerkt, kunnen ook behandeling krijgen. De kosten zijn in dit geval voor eigen rekening.

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Dit kan via het algemene emailadres: info@praktijkijsselveluwe.nl of telefonisch inspreken op de voicemail van nummer 06 - 422 48 488. Bij niet annuleren en annuleringen binnen 24 uur kan er 55 euro in rekening gebracht worden. Deze kosten worden niet door de gemeenten vergoed.

Gezag, toestemming en instemming

Kinderen tot 16 jaar kunnen alleen behandeling krijgen wanneer beide gezaghebbende ouders/verzorgers toestemming geven en medewerking verlenen. Dit geldt ook wanneer u gescheiden bent, zelfs als uw kind op dit moment geen contact met de andere ouder heeft. Met een uittreksel uit het gezagsregister kan worden aangetoond dat één van de ouders als enige het gezag heeft, in dit geval is toestemming van alleen de gezaghebbende ouder voldoende.


Bij kinderen jonger dan 12 jaar nemen de ouders met gezag de beslissingen wat betreft onderzoek en behandeling. Het is aan ouders om hierover te communiceren met hun kind. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar oud worden zoveel mogelijk betrokken bij het nemen van beslissingen. De mening van ouders en de jongere weegt hierbij even zwaar. Wanneer je 16 jaar of ouder bent, ben jij zelf beslissingsbevoegd en is jouw mening doorslaggevend. Je ouders worden alleen bij het onderzoek en de behandeling betrokken wanneer jij daarvoor toestemming geeft.

Lees hier meer over de werkwijze van Praktijk IJsselVeluwe

Praktijk IJsselVeluwe

Is gevestigd in:

Medisch Centrum Beekstraat

Beekstraat 43

8162 HA Epe

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

9.00 uur tot 17.00 uurWachttijd

10-12 weken

Stilstaan bij jezelf… Even de tijd nemen. Bezinnen. Je zintuigen gebruiken. Hoe gaat het met mij? Eigen plek. Waarnemen van wat er is. Eigenheid. In het nu. Lichaamssignalen. Reflectie. Oriënteren. Aandacht. Gevoelens en gedachten. Evenwicht. Naar binnen gericht zijn. Richting bepalen. Moment. Zelfbewust. Stand houden. Innerlijk kompas. Vertrouwen hebben. Vertrekpunt. Ik. Balans. Perspectief nemen. Spiegel. …en in beweging komen. Actie. Eigen kracht aanspreken. Loslaten. Aanpakken. Beroering. Naar de ander toe. Verbinden. Vertragen en versnellen. Afzetten. Aanspelen. Ritme vinden. Perspectieven zien. Ontvangen. Tempo. De sprong wagen. Onderweg zijn. Energie. Dynamiek. In gang zetten. Een gebaar maken. Plaatsnemen. Wij. Activeren.


(c)2023