info@praktijkijsselveluwe.nl | 06 422 48 488

Tarieven en vergoedingen

Kinderen- en Jongeren

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de behandeling van kinderen/jongeren tot 18 jaar. Om hiervoor in aanmerking te komen is een verwijzing nodig van het Centrum voor Jeugd en Gezin of de huisarts, schoolarts of kinderarts. Praktijk IJsselveluwe heeft een contract afgesloten met alle plaatsen in de gemeenten Epe, Hattem, Heerde, Apeldoorn, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen. Behandeling van kinderen- en jongeren in deze gemeenten wonen wordt bekostigd door de betreffende gemeente.

Kinderen en jongeren die buiten de gemeenten wonen waar praktijk IJsselVeluwe mee samenwerkt, kunnen ook ondersteuning krijgen. De kosten zijn in dit geval voor eigen rekening.

logo-pijv

Volwassenen (vanaf 18 jaar)

Behandeling in de basis GGZ kan worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Praktijk IJsselVeluwe heeft geen contract afgesloten met zorgverzekeraars. Dit houdt in dat er voor (jong) volwassenen alleen niet-gecontracteerde zorg wordt geboden. Afhankelijk van uw polis, wordt er een percentage van het behandeltarief door de zorgverzekeraar vergoed.

Er zijn twee soorten polissen: de naturapolis en de restitutiepolis. Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar een deel van de kosten van niet-gecontracteerde zorg, meestal zo’n 60 tot 75%. Een budgetpolis is een afgeslankte vorm van een naturapolis. Hierbij is de vergoeding lager. Bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar 100% van de kosten.

Om zeker te zijn over uw situatie wordt aangeraden vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Houd rekening met een verplicht eigen risico dat door de overheid voor 2022 is vastgesteld op 385 euro

Praktijk IJsselVeluwe heeft een kwaliteitsstatuut dat door het Zorginstituut Nederland (ZiNL) is goedgekeurd.

Tot en met 2021 waren er voor verschillende zorgtrajecten vaste prijzen. Deze tarieven werden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit. Vanaf 2022 wordt de zorg die u krijgt per consult berekend.

Tarief consulten in setting Ambulant Kwaliteitsstatuut sectie II:

Vrijgevestigde Gezondheidszorgpsycholoog:

Diagnostisch consult / intake  (60 minuten):       € 125,00       (max. NZA-tarief 2022: € 163,37)

Consult behandeling  (60 minuten):                       € 115,00       (max. NZA-tarief 2022: € 143,71)

In alle gevallen wordt er gestart met een eerste (kosteloos) kennismakingsgesprek. Daarna wordt tenminste één dag de tijd genomen om te beslissen of u wel of niet een vervolg wilt bij Praktijk IJsselVeluwe. Indien hier overeenstemming over is wordt een intakegesprek gepland. In het behandelplan dat met u wordt opgesteld in het intakegesprek, krijgt u een indicatie van het aantal behandeluren.

Praktijk IJsselVeluwe brengt bij u de kosten voor behandeling in rekening. U kunt deze voldoen door het factuurbedrag over te maken. De factuur kunt u daarna zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd te worden via een mail naar info@praktijkijsselveluwe.nl of telefonisch inspreken op de voicemail van nummer 06 – 422 48 488. Bij niet annuleren en annuleringen binnen 24 uur wordt er 55 euro in rekening gebracht.

Naar aanleiding van bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend.

Wilt u meer praktische informatie?
Klik op onderstaande button.

Praktische informatie