info@praktijkijsselveluwe.nl | 06 422 48 488

Aanbod voor professionals

Teamdagen / teamcoaching
Als provocatief therapeut biedt Ewoud provocatieve teamcoaching aan teams waarin behoefte is om eens iets “anders dan anders” te doen, maar wel met inhoud! Om het teamproces of het werk eens van een andere kant te bekijken en een nieuwe prikkel te krijgen. Om op die manier de blik te verruimen, nieuwe mogelijkheden te ervaren en daarmee de flexibiliteit en veerkracht te vergroten. Provocatief betekent een mix van een goed contact, humor en uitdaging (provocatie). Het is de prikkel die vraagt om een reactie… graag! Mogelijk kan de provocatieve benadering iets toevoegen aan uw team?

Een programma is op maat samen te stellen. Voor meer informatie over het programma, de kosten en / of de mogelijkheden voor uw team mailt u naar: info@praktijkijsselveluwe.nl.

(Gast)colleges / workshops
Werkend met de dynamiek tussen psyche en soma, jong en oud, individuen en gezinnen; en in bezit van ervaring met de verschillende ziektebeelden in de GGZ kan Ewoud workshops, cursussen en (gast)colleges verzorgen voor (aankomend) professionals in zorg en (speciaal) onderwijs. Hierbij valt te denken aan specifieke bijscholing op het gebied van psyche en soma, systemische werkvormen, psychopathologie, motiveringstechnieken; of psychologische patronen in de levensloop.

Voor meer informatie over de mogelijkheden en kosten mailt u naar: info@praktijkijsselveluwe.nl.

Consultatie
Wanneer er behoefte is aan een externe (frisse) blik op een complexe casus kan Ewoud worden gevraagd om mee te denken in een lopend proces. Met ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie, jeugdzorg, zorg voor jongeren met de licht verstandelijke beperking en de forensische psychiatrie, beschikt Ewoud over een brede ervaring  om mee te denken bij actuele vraagstukken. Het is mogelijk dat Ewoud enkel participeert in een interdisciplinair overleg (zonder cliëntcontact), maar betrokkenheid bij een contact met de cliënt/ het cliëntsysteem is ook mogelijk.

Voor meer informatie over de mogelijkheden en kosten mailt u naar: info@praktijkijsselveluwe.nl.