info@praktijkijsselveluwe.nl | 06 422 48 488

Praktische informatie

Zorgovereenkomst
Vooraf aan een behandeling krijgt u de zorgovereenkomst van Praktijk IJsselVeluwe. Deze is bedoeld om de samenwerking tussen de behandelaar en u, als cliënt, zo goed mogelijk te laten verlopen. Hieronder kunt u de zorgovereenkomst downloaden. Er is er één voor volwassenen en één voor kinderen / jongeren.

PDF- zorgovereenkomst volwassenen
PDF- zorgovereenkomst kinderen en jongeren

Zoals in de zorgovereenkomst staat vermeld zijn de leveringsvoorwaarden GGZ van toepassing op de geboden zorg. Meer info vind u via http://www.ggznederland.nl/themas/kwaliteit-en-veiligheid

Contractvrije zorg
Informatie over contractvrije zorg vindt u op  contractvrijepsycholoog.nl

Kwaliteitsstatuut
Praktijk IJsselVeluwe heeft een kwaliteitsstatuut dat door het Zorginstituut Nederland (ZiNL) is goedgekeurd. In dit statuut wordt beschreven hoe de zorgverlening van Praktijk IJsselVeluwe voor de individuele cliënt is georganiseerd. U kunt het document hier vinden. Op verzoek kan ook een papieren exemplaar worden ingezien.

Klachtenregeling
Wanneer u niet tevreden bent over de geboden hulp, is dit met elkaar bespreken een eerste optie. Hopelijk leidt dit tot het verhelpen van uw klacht. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Praktijk IJsselVeluwe heeft een klachtenregeling via de NVGZP en de FVB. Meer informatie vindt u in onderstaande documenten:

PDF - Klachtenregeling NVGzP clienten

PDF - Klachtenregeling NVGzP en NVP

PDF- klachtenregeling FVB

Privacybeleid
Bij praktijk IJsselVeluwe wordt er zorgvuldig omgegaan met uw gegevens. Dit is ook een wettelijke verplichting vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Praktijk IJsselVeluwe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkijsselveluwe.nl

Ter verantwoording van de geleverde zorg zijn alle zorgaanbieders in de GGZ verplicht om periodiek geanonimiseerde gegevens aan te leveren aan het DIS (Diagnose Informatie Systeem). Deze gegevens zijn niet terug te leiden naar een persoon. Het betreft gegevens over de behandelcomponenten (bijv. psychologisch consult, dus geen inhoudelijke informatie!); de diagnose op hoofdgroep niveau (bijv. stemmingstoornis of angststoornis); de reden van afsluiten (bijv. behandeling succesvol afgerond of doorverwijzen); en of er wel of niet een voor- en nameting van de klachten is gedaan (ROM, Routine Outcome Monitoring).

Met het ondertekenen van onderstaande formulier kunt u bezwaar maken tegen het anoniem aanleveren van bovenstaande gegevens. Als er sprake is van een privacyverklaring mogen verzekeraars geen informatie over de diagnose of het behandelplan opvragen. De behandelaar zal de gegevens dan niet aan DIS verstrekken. Een alternatief is ervoor te kiezen de behandeling zelf te bekostigen en niet door de zorgverzekering te laten vergoeden. In dit geval worden er ook geen gegevens aan DIS verstrekt.

privacy-verklaring NZA

privacy statement