info@praktijkijsselveluwe.nl | 06 422 48 488

BEHANDELINGEN

stilstaan_bewegen16

Praktijk IJsselVeluwe biedt behandeling voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Voor kinderen en jongeren is er behandeling mogelijk in zowel de basis GGZ als de specialistische GGZ. Voor volwassenen wordt er alleen basis-GGZ geboden.

Een behandeling wordt altijd op maat gemaakt. Daarbij geldt dat gestreefd wordt behandeling zo kort mogelijk en zo lang als nodig te laten duren. Op basis van klachten en hulpvraag wordt er een behandelplan met u opgesteld waarin de doelen en werkwijze vermeld staan.

Afhankelijk van de problematiek, de moeilijkheden en mogelijkheden in uw situatie wordt er gekozen voor een behandelmethode. Soms is dit een helder vastgelegde werkwijze volgens een effectief gebleken protocol. Het kan ook zijn dat de methode minder vast ligt en al werkende meer vorm krijgt. In alle gevallen wordt er gedurende het proces met u gekeken naar de voortgang van de doelen; de verandering in de klachten en of we in de samenwerking op de goede weg zijn met elkaar.

Individuele behandeling

Stilstaan en bewegen gaan bij Praktijk IJsselVeluwe hand in hand. Jong of oud, een ieder wordt uitgenodigd stil te staan bij zichzelf en in beweging te komen om iets te veranderen. Een behandeling bestaat dan ook uit gesprekken en lichamelijke oefeningen. Behandeling wordt altijd op maat gemaakt. Samen met u wordt eerst bekeken wat er aan de hand is en daarna wat eraan te doen is.

Er is behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen bij: stemmingsklachten; angstklachten; emotieregulatie problemen; aandachtsproblemen; gedragsproblemen; problemen met agressie; faalangst; sociale problemen; onverklaarde lichamelijke klachten; eetproblemen; relatieproblemen.

Meer praktische informatie vindt u bij ‘tarieven en vergoedingen’. Of stel uw vraag via het contactformulier.

stilstaan_bewegen8
stilstaan_bewegen_pijv

Gezinsbehandeling

Voor gezinnen is er ook een hulpaanbod bij Praktijk IJsselVeluwe. Er zijn twee gezinsprogramma’s die hun effectiviteit in de praktijk duidelijk bewezen hebben. In beide behandelprogramma’s is het doel een betere gezinssfeer te krijgen en de onderlinge communicatie te verbeteren. De programma’s zijn kortdurend en hebben een actief karakter: het gezin wordt met elkaar in beweging gezet. Het verschil tussen beide programma’s zit in de mate van overeenstemming tussen de gezinsleden om gezamenlijk hulp te zoeken.

Programma 1 is bedoeld voor gezinnen die met elkaar overeenstemming hebben ‘dat het anders moet’. De gezinssfeer is onprettig en iedereen, ouders èn kinderen, is bereid om eraan te werken dit te veranderen. In de behandeling starten we met het hele gezin en is ieder gezinslid even belangrijk om een goed resultaat te bereiken.

Programma 2 is bedoeld voor ouders die geen grip ervaren in de thuissituatie. Ze voelen zich onzeker en ondermijnd in hun ouderlijk gezag. Deze ouders willen weer zichzelf kunnen zijn en samen de regie kunnen voeren over het gezinsleven thuis. In de behandeling wordt er gestart met ouders, daarna worden ook de kinderen betrokken.

Meer praktische informatie vindt u bij ‘tarieven en vergoedingen’. Of stel uw vraag via het contactformulier.